• Pysgota Mewndirol

Mae'r Citbag yn gadael i chi i storio eich hoff leoliadau, gweithgareddau a chyfleusterau. Gall y rhain gael eu dewis o blith y dewislenni gollwng uchod. Cliciwch 'Pob Dewis' am y rhestr lawn, i hidlo eich dewisiadau, neu i ganfod le.