Mwynhau

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mynd Amdani

Beth am: Marchogaeth, Dringo, Deifio, Rhwyfo

Darganfod

Beth am: Poethfannau Daearegol, Golygfannau

*

Teithiau Bywyd Gwyllt Mewn Cwch

Sut i ddod o hyd i ni

Ar trên, bws, mewn car

Mae'n hawdd i gyrraedd y Parc Cenedlaethol fodd bynnag y byddwch yn teithio

Ewch, gwnewch, teimlwch...

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ydyw’r maes chwarae perffaith i chi fynd iddo, bod yn weithgar a dod yn iachus. Mae’r cyfuniad o fôr, tir ac awyr yn cynnig cymysgedd cyffrous o weithgareddau awyr agored i bawb eu mwynhau, o chwaraeon egnïol i daith gerdded hamddenol. Cymerwch amser i ddychmygu:

  • Taith ar hyd Llwybr arobryn Arfordir Penfro
  • Seiclo ar draws bryniau ysgubol a thrwy ddyffrynnoedd coediog
  • Mynd am drochiad braf yn y môr ar draeth Baner Las
  • Darganfod ystod o weithgareddau i bobol gyda symudedd cyfyngedig.

Sut i ddod o hyd i ni

Ar trên, bws, mewn car

Mae'n hawdd i gyrraedd y Parc Cenedlaethol fodd bynnag y byddwch yn teithio