Mwynhau Sir Benfro

Hygyrchedd

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymrwymo i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i bawb.
Er ein bod ni’n ymdrechu’n weithgar i sicrhau bod ein holl dudalennau’n cydymffurfio â rheolau HTML, CSS ac AA, o leiaf; efallai na fydd rhai tudalennau, yn enwedig y rheiny sy’n cynnwys mapiau, yn cydymffurfio ar hyn o bryd.O

s ydych yn cael trafferth cael hyd i unrhyw wybodaeth ar ein safle, mae croeso i chi anfon e-bost atom, at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk ac fe wnawn ein gorau i ddatrys y broblem neu ddarparu’r wybodaeth ar fformat arall.

Rydyn ni hefyd yn cydnabod nad dim ond mater o gydymffurfio a thicio bocsys yw hygyrchedd, ac felly fe fuasem yn croesawu unrhyw awgrymiadau sydd gennych, yn enwedig os ydych yn defnyddio unrhyw feddalwedd neu galedwedd ychwanegol i bori’r we.