Mwynhau Sir Benfro

Cwcis

Ynglŷn â chwcis

Mae cwcis yn ffeiliau, sy’n aml yn cynnwys elfennau adnabod unigryw, sy’n cael eu hanfon gan we-weinyddwyr at we-borwyr, ac sydd yna’n gallu cael eu hanfon yn ôl at y gweinyddwr bob tro mae’r porwr yn gofyn i’r gweinyddwr am dudalen.

Gall gwe-weinyddwyr ddefnyddio cwcis i adnabod defnyddwyr, a’u tracio, wrth iddyn nhw symud o dudalen i dudalen ar wefan, ac i adnabod defnyddwyr sy’n dychwelyd at wefan.

Gall cwcis fod yn rhai "parhaus" neu’n rhai “sesiwn”. Mae cwci parhaus yn cynnwys ffeil testun sy’n cael ei hanfon gan we-weinyddwr at we-borwr, ac sydd yna’n cael ei storio gan y porwr ac yn parhau i fod yn ddilys hyd nes y dyddiad terfyn a nodir (ac eithrio ble mae’r defnyddiwr yn ei dileu cyn y dyddiad terfyn).

Ar y llaw arall, fe fydd cwci sesiwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr, pan fydd y defnyddiwr yn cau’r gwe-borwr.

Ynglŷn â’n cwcis ni

Pan fyddwch chi’n defnyddio’n gwefan, caiff nifer o gwcis eu storio yn eich gwe-borwr chi. Daeth y Rheoliadau Cyfathrebu Electronig a Phreifatrwydd (Cyfarwyddeb y CE) (Diwygiad) 2011 (PECR), i rym ar 26 Mai 2011.

Rydyn ni hefyd yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael ynghylch natur y cwcis yr ydyn ni’n eu defnyddio ar ein gwefan.

Mae deddfwriaeth PECR yn nodi un fath o gwci, a ddisgrifir fel "un sy’n gwbl angenrheidiol" er mwyn gweithredu’r wefan, ac nid oes angen eich caniatâd chi fel defnyddiwr ar ei gyfer. Gellir casglu wrth hyn nad yw unrhyw fath arall o gwci "yn gwbl angenrheidiol" ac fe fydd angen eich caniatâd clir chi ar gyfer y rhain. Ceir esboniad o’r cwcis a ddefnyddir gan ein gwefan ni isod.

1. Cwcis y teimlwn eu bod yn “gwbl angenrheidiol."

Mae’r safle yma’n defnyddio sawl cwci i gofio’ch dewisiadau chi wrth i chi lywio trwy’r safle :

  • catid – Y categorïau yr ydych wedi eu dewis o’r dewislenni neu “bob dewis"
  • currTag – y categori yr ydych wedi ei ddethol ar y pryd
  • favs – Eitemau yn eich bag o declynnau
  • mynediad – Ffilter ar gyfer mynediad hwylus a theithiau sy’n hwylus i gŵn
  • pellter
  • teithiau cerdded.


2. Cwcis eraill
Ar hyn o bryd, fe fydd defnyddio’n gwefan yn golygu bod nifer o gwcis eraill yn cael eu gosod.

2.1 Google Analytics:

Defnyddir y rhain gan feddalwedd Google analytics, ac mae’n holl dudalennau’n eu defnyddio. Rydyn ni’n eu defnyddio i dracio’r ffordd y mae pobl yn defnyddio’n gwefan, ac mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod ein cynnwys yn berthnasol ac yn gyfredol. Gosodir cwcis y mae eu henwau’n dechrau gyda "__utm" gan Google analytics ac mae’r data sydd ganddynt yn cael ei anfon at Google.