Mwynhau Sir Benfro

Cerdded

Rydyn ni wedi mapio allan ddetholiad o fwy na 200 o deithiau cerdded i ddewis ohonynt ar hyd a lled Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan gynnwys yr arfordir garw, Aber y Daugleddau yn ogystal â choedwigoedd a bryniau Gogledd Penfro.

Mae’r mwyafrif o’r teithiau hyn mewn cylch er mwyn i chi ddychwelyd i’r man cychwyn heb orfod mynd yn ôl yr un ffordd.

Mae gan bob taith fap sy’n dangos y daith a hyrwyddir a’r wybodaeth sylfaenol y bydd ei angen arnoch ynglŷn â phellter a chyfartaledd hyd y teithiau, lle i barcio a’u hygyrchedd trwy gludiant cyhoeddus.
Mae’r teithiau hefyd yn cynnwys manylion cryno ynglŷn â chymeriad y daith a’r nodweddion diddorol i edrych allan amdanynt.

Cynlluniwyd y teithiau hyn fel eich bod yn gallu argraffu’r map a’r manylion ar un ddalen o bapur a mynd â hon gyda chi i’ch arwain ar hyd y daith.

Er mwyn eich helpu i ddewis be sy’n iawn i’ch gallu chi rydyn ni hefyd wedi graddio’r teithiau yn dri categori: Teithiau Hanner Diwrnod +, Teithiau Byr a Theithiau Cadair Olwyn. Fe allwch chi hefyd chwilio am daith trwy bellter o’r tab “Pob Dewis-All Choice’, sy’n eich galluogi chi i ddewis taith sy’n addas i’ch gallu.

Rhywbeth amgen i’r teithiau cylchol hyn yw Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro - taith 186 milltir o gwmpas yr arfordir cyfan, sy’n ffurfio rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan Llwybr Cenedlaethol - sy’n rhoi cyngor manwl ynglŷn â phob rhan o Lwybr Arfordir Penfro.Buddion iechyd

Mae Sir Benfro yn cynnig sawl ffordd o wellhâi eich iechyd, o gynyddu stamina/cryfder, colli pwysau neu gwellhâi eich iechyd a meddwl lles cadarnhaol.

Mwy...

Termau iechyd