Mwynhau Sir Benfro

Mynd Amdani

Mae Sir Benfro'n baradwys i'r rheiny sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored, ac yma mae gennym rai o'r amgylcheddau mwyaf trawiadol, heb eu difetha, yn y wlad. Dyma unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol Prydain ac mae’n ymestyn dros 240 milltir sgwâr (620 cilometr sgwâr) o dirwedd drawiadol o gwmpas glannau De-orllewin Cymru . Dyma’r cyfuniad perffaith o gefnfor gwyllt ac agored, dyfroedd llonydd a chysgodol ac aberoedd a baeau diarffordd, a gellir profi amodau gyda’r gorau yn y byd ar gyfer chwaraeon dŵr.

Uwchlaw’r dyfroedd mae ymchwydd Môr Iwerydd, gwynt cyson a baeau sy’n wynebu pob cyfeiriad yn cynnig llond lle o ddewisiadau i syrffwyr, syrffwyr gwynt a hwylwyr. Ychwanegwch arfordira, dringo a chaiacio ar hyd rhai o’r darnau arfordirol gorau o dir. Neu beth am fynd ar daith dywys mewn cwch i fwynhau’r golygfeydd gwefreiddiol a thoreth o fywyd gwyllt, cerdded rhan o Lwybr yr Arfordir, neu bob modfedd o’r 186 milltir ohono, neu nofio yn nyfroedd glas, glân yr Iwerydd yn un o’r 50 a mwy o draethau yn y sir. Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, os ydych chi megis dechrau neu yn arbenigwr o fri, mae yna gyfleoedd heb eu hail yn Sir Benfro ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau mewn ardal hardd a heddychlon.

Porwch drwy’r wefan am wybodaeth ar amrywiaeth o weithgareddau sydd ar y gweill yn Sir Benfro. Rydyn ni wedi cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i effeithio cyn lleied â phosib ar bethau wrth hamddena yn y sir, gan gynnwys codau ymddygiad ac ambell air o gyngor. Rydyn ni'n ceisio rheoli'r holl weithgareddau mewn ffordd gynaliadwy, gan sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael yr un cyfleoedd i fwynhau amgylchedd heb ei ddifetha sy'n gyfoeth o fywyd gwyllt . Mae’r holl ddarparwyr hamdden a grybwyllir ar y wefan wedi cytuno i God Morol Sir Benfro/Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro ac yn dilyn canllawiau sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd ac yn tarfu cyn lleied â phosib ar fywyd gwyllt.Buddion iechyd

Mae Sir Benfro yn cynnig sawl ffordd o wellhâi eich iechyd, o gynyddu stamina/cryfder, colli pwysau neu gwellhâi eich iechyd a meddwl lles cadarnhaol.

Mwy...

Termau iechyd