Mwynhau Sir Benfro

Darganfod

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ydyw’r lle delfrydol i archwilwyr o bob oedran, gan ei fod yn gartref i ystod ffantastig o olygfeydd o safon fyd-eang, daeareg, bywyd gwyllt ac archeoleg.

Mae llawer o draethau godidog Arfordir Penfro yn cynnig cyfle i ddarganfod yr amrywiaeth eang o greaduriaid a gwymon sy’n byw yn y pyllau llanw glan môr.

Mae digon o gyfleoedd hefyd i ddarganfod y bywyd gwyllt amrywiol y deuir o hyd iddo yn y Parc Cenedlaethol, naill ai yn forloi neu adar y môr sy’n byw ar y clogwyni neu’r ynysoedd cyfagos, neu’r planhigion a’r cennau prin sy’n blodeuo yn ein coedwigoedd ardderchog, y rhostir a’r corsydd.

Gall Arfordir Penfro hefyd ymfalchïo yn y mannau gwylio sy’n mynd â’ch anadl, rhai ohonynt yn rhwydd mynd iddynt fel y gall pawb fwynhau'r golygfeydd ysblennydd, y synau a’r arogleuon y mae’r dirwedd amrywiol yn eu cynnig..

Mae’r Parc Cenedlaethol hefyd yn gartref i amrywiaeth eang o ddaeareg, gan arddangos amrywiaeth ehangach o greigiau a golygfeydd nag unrhyw ardal gyffelyb ym Mhrydain. Mae’r tirwedd yn hynafol, gyda’r creigiau hynaf yn dyddio nôl 600 miliwn o flynyddoedd!

I’r rheiny sydd â diddordeb yn niwylliant a hanes cyfoethog yr ardal, mae yna feddrodau cyn hanesyddol dirifedi, croesau Celtaidd, Bryngaerau o’r Oes Haearn, cestyll Normanaidd a llawer mwy wedi’u gwasgaru ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol.

Felly beth bynnag yw’ch diddordeb, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn llawn o bethau hwyliog i’w gwneud a lleoedd newydd i’w darganfod.Buddion iechyd

Mae Sir Benfro yn cynnig sawl ffordd o wellhâi eich iechyd, o gynyddu stamina/cryfder, colli pwysau neu gwellhâi eich iechyd a meddwl lles cadarnhaol.

Mwy...

Termau iechyd