Mwynhau Sir Benfro

Traethau Mynediad Hwylus yn Ninbych-y-pysgod

Traeth y Gogledd: traeth tywodlyd mawr sy'n wynebu'r dwyrain, lluniaeth, ramp concrit at y traeth: 1:7 i 1:6 am 25 metr.

Traeth y Capel: traeth tywodlyd bach sy'n wynebu'r gogledd ddwyrain, llefydd parcio cyfyngedig ar gyfer deiliaid bathodyn glas, toiledau agosaf yn Nhraeth y Castell. Ramp palmantog: 1:18 i 1:12 am 19 metr.

Traeth y Castell: traeth tywodlyd mawr sy'n wynebu'r de ddwyrain, lluniaeth, toiledau. Llwybr tarmac a ramp concrit ar oleddf: 1:10 i 1:18 am 72 metr.

Traeth y De: traeth tywodlyd mawr sy'n wynebu'r de ddwyrain. Rhodfa bren (gall fod yn llawn tywod mewn mannau): 60 metr, dechrau'n wastad, ac yna'n mynd yn fwy a mwy serth hyd nes ei fod yn 1:5.Gair o Gyngor

Buddion iechyd

Mae Sir Benfro yn cynnig sawl ffordd o wellhâi eich iechyd, o gynyddu stamina/cryfder, colli pwysau neu gwellhâi eich iechyd a meddwl lles cadarnhaol.

Mwy...

Termau iechyd