Mwynhau Sir Benfro

Buddion Iechyd - Geohelfa

Iechyd Corfforol

 • Fe fyddwch yn elwa o fod allan yn ymarfer yn yr awyr agored wrth i chi chwilio am y geogelc.
 • Fe fydd cerdded ar dir mwy garw yn gwella’ch cydbwysedd, cydsymudiad, hyblygrwydd, stamina a chryfder cyffredinol eich coesau a gwaelod y torso.

Iechyd Meddwl

 • Mae bod allan yn ymarfer yn yr awyr iach a chefn gwlad yn ffordd wych o glirio’ch meddwl a helpu goresgyn gorbryder ac iselder.
 • Wrth ganolbwyntio ar y dasg gallwch gael egwyl o straen eich bywyd bob dydd.
 • Gall geogelcio helpu gydag ysgogiad wrth i chi osod targedau i chi’ch hun wrth i chi ddod o hyd i geogelciau penodol.

Adsefydlu a Gwella

 • Cofiwch drafod unrhyw gynllun adsefydlu neu wella gyda’ch darparwr gofal iechyd.
 • Mae nifer o ddarparwyr gweithgaredd y cynnig cyfleoedd i bobl â symudedd cyfyngedig fwynhau geogelcio, mewn ardaloedd diddorol ond hygyrch.
 • Gallwch geogelcio ar eich cyflymder eich hun a chynllunio llwybr sy’n addas i chi.

Cymdeithasol

 • Gallwch fwynhau geogelcio fel unigolyn neu mewn grŵp.
 • Ffordd wych o gael plant a phobl ifanc yn eu harddegau allan i’r awyr agored.
 • Mae llawer o bobl hefyd yn mwynhau bod yn rhan o’r gymuned geogelcio ar-lein, i rannu’ch darganfyddiadau.

Rheoli Pwysau

 • Fe fydd mynd allan i’r awyr iach a bod yn weithgar yn eich helpu i losgi calorïau a cholli pwysau.
 • Fe fydd y calorïau yr ydych chi’n eu llosgi’n dibynnu ar eich tasg geogelcio.


Buddion iechyd

Mae Sir Benfro yn cynnig sawl ffordd o wellhâi eich iechyd, o gynyddu stamina/cryfder, colli pwysau neu gwellhâi eich iechyd a meddwl lles cadarnhaol.

Mwy...

Termau iechyd