Mwynhau Sir Benfro

Hwylfyrddio

Mae yna nifer o draethau ac ardaloedd o forlin yn Sir Benfro sy’n berffaith ar gyfer hwylfyrddio, ar bob lefel. Fel arfer, oherwydd siâp yr arfordir, mae modd dod o hyd i amodau ffafriol yn rhyw gornel o’r sir, ac mae gwynt a thonnau digonol yn elfen gyffredin tu allan i fisoedd yr haf.

Mae mannau cysgodol fel Dale yn arbennig o addas os am ddysgu’r grefft, tra bod ardaloedd mwy heriol fel Niwgwl a Freshwater West â’r cyfleusterau angenrheidiol i barcio ar lan y môr a baeau agored ac eang. Mae’r cefndir yn hynod o hardd ac mae yna gyfle i weld ambell ddolffin a morlo hefyd. Cofiwch eich bod yn ymwybodol o’r parthau ar y traeth a dilynwch y canllawiau diogelwch.

Edrychwch ar y fideo hwn sy’n dangos cystal lle yw Sir Benfro ar gyfer hwylfyrddio!Gair o Gyngor

  • Mae gan nifer o Aelodau o’r Grŵp Siarter Awyr Agored gyrsiau a fydd yn addysgu’r technegau sylfaenol i chi neu’n eich tywys chi at lefel arbenigwr. Dilynwch y dolenni isod.

Buddion iechyd

Mae hwylfyrddio yn gamp corfforol iawn ac yn ymwneud gymaint â chydbwysedd a hyblygrwydd â chryfder a stamina. Mae’n llawer o hwyl ac mae llithro trwy’r dŵr yn ffordd wych o ymlacio’r meddwl a rhoi hwb i’ch hwyliau.

Mwy...

Termau iechyd

Neges gan yr RNLI

  • Gwisgwch siaced achub bob tro
  • Cadwch ryw ffordd o alw am help gyda chi drwy’r amser
  • Dywedwch wrth rywun i ble’r ydych chi’n mynd
  • Gwiriwch y tywydd a’r llanw
  • Mynnwch yr hyfforddiant iawn a hwyfyrddiwch o fewn eich gallu